QUOTA DINSCRIPCIÓ A LES TIRADES

A lassemblea general ordinària de socis celebrada el dissabte dia 28 de gener es va aprovar per unanimitat lestabliment duna quota unica dinscripció per participar en totes les tirades que celebrin a les nostres instal · lacions, tant socials, com 1es. fases del c.c. i cptos. de lleida.

Aquesta quota dinscripció serà de 5 euros per tirada i es començarà a cobrar a partir del diumenge dia 12 de febrer.